Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

ԿԱՅԾ Մ1

Սարքը նախատեսված է ձայնային տեղեկատվության գրանցման համար` հեռախոսագծերից, ռադիո և ռադիոռելեային կայանների ցածր հաճախության ելքերից և այլ նմանատիպ կապուղիներից: 

Սարքն օգտագործվում է տեղեկատվության անվտանգության նկատմամբ բարձր պահանջներ ներկայացնող օբյեկտներում` ապահովելով կապուղիների վիճակի և նրանց ակտիվության օբյեկտիվ վերահսկողություն:

 

Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ

Սարքը թույլ է տալիս կատարել.

 • ձայնային ազդանշանների ավտոմատ ձայնագրում,
 • ձայնագրված ինֆորմացիայի ունկնդրում,
 • ձայնագրությունների վերարտադրում մոնիտորի էկրանի վրա դիտարկման և ազդանշանների օսցիլոգրամմաների խմբագրման հնարավորությամբ:

Տեխնիկական տվյալներ

 •  զուգահեռ ձայնագրվող կանալների քանակը 16
 •  դիսկրետիզացիայի հաճախությունը 8կՀց
 •  գրանցվող ազդանշանների հաճախությունների շերտը 300-3400 Հց
 •  գրանցվող ազդանշանների դինամիկ տիրույթը 0,01-10 Վ
 •  MP3 ձևաչափով սկավառակի վրա տեղեկատվության գրանցման խտացումը 10-12 անգամ
 •  հիշողության անհրաժեշտ ծավալը կոշտ սկավառակի վրա մեկ օրվա ընթացքում 16 կանալով անընդմեջ ձայնագրման դեպքում 1,5 Գբայթ

Սարքի ծրագրային ապահովումը գործում է «Windows» օպերացիոն համակարգի միջավայրում և հնարավորություն է տալիս կատարել.

 •  սարքին կապուղիների միացման ստուգում և անջատման ազդարարում,
 • ձայնագրման սկզբի և վերջի, կապուղու համարի ավտոմատ գրանցում,
 • տվյալների բազայի վարում գրառումների որոնման հնարավորությամբ` նրանց վերարտադրման և տեսակավորման այնպիսի չափանիշերով, ինչպիսիք են` կապուղու համարը, ամսաթիվը և ձայնագրման տևողությունը,
 • ձայնագրման միացման շեմի պարամետրերի ծրագրային անհատական կարգավորում` կապուղու ակտիվության ցուցանշմամբ,
 • ձայնագրությունների որոնման և վերարտադրման հնարավորություն առանց ձայնագրման ընդհատման,
 • ձայնագրությունների արխիվացում արտաքին հիշող սարքերի վրա:

Սարքը կազմված է.

 • 16-կանալային անալոգաթվային փոխակերպչից, որը տեղադրվում է IBM PC համատեղելի համակարգչի PCI սլոտում,
 • կցորդման բլոկից, որն ապահովում է գծերի կոմուտացիան և համաձայնեցումը,
 • կապի մալուխից,
 • ծրագրային ապահովումից: