Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների

Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

Տառատեսակի չափը

A
A
A

ԿԱՅԾ-USB

Սարքը նախատեսված է   ձայնային տեղեկատվության գրանցման համար` հեռախոսագծերից, ռադիո և ռադիոռելեային կայանների ցածր հաճախության ելքերից և այլ նմանատիպ կապուղիներից տոնային հաճախության տիրույթում:

Սարքն օգտագործվում է տեղեկատվության անվտանգության նկատմամբ բարձր  պահանջներ  ներկայացնող  օբյեկտներում` ապահովելով  կապուղիների վիճակի  և նրանց ակտիվության   օբյեկտիվ  վերահսկողություն:

 

Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ

Սարքը  թույլ է տալիս կատարել.

 • ձայնային  ազդանշանների  ավտոմատ  ձայնագրում,
 • ձայնագրված  ինֆորմացիայի   ունկնդրում,
 • ձայնագրությունների վերարտադրում  մոնիտորի էկրանի  վրա դիտարկման  և   ազդանշանների օսցիլոգրամմաների խմբագրման  հնարավորությամբ:

Տեխնիկական տվյալներ

 • զուգահեռ ձայնագրվող
 • կանալների քանակը`8
 • դիսկրետիզացիայի հաճախությունը 8կՀց
 • գրանցվող ազդանշաննեհջ
 • հաճախությունների շերտ 300-3400 Հց
 • գրանցվող ազդանշանների դինամիկ տիրույթը -37…+10 դԲ
 • MP3 ձևաչափով սկավառակի վրա տեղեկատվության գրանցման խտացումը 10-12 անգամ
 • հիշողության անհրաժեշտ  ծավալը կոշտ սկավառակի վրա մեկ օրվա ընթացքում 8 կանալով անընդմեջ ձայնագրման դեպքում 0,75 Գբայթ

Սարքի  ծրագրային ապահովումը  գործում է «Windows» օպերացիոն համակարգի միջավայրում  և  հնարավորություն  է տալիս կատարել.

 • սարքին կապուղիների միացման ստուգում և անջատման ազդարարում,
 • ձայնագրման սկզբի և վերջի, կապուղու համարի  ավտոմատ գրանցում,
 • տվյալների բազայի վարում գրառումների  որոնման  հնարավորությամբ` նրանց վերարտադրման և տեսակավորման այնպիսի չափանիշերով, ինչպիսիք են` կապուղու համարը, ամսաթիվը և  ձայնագրման տևողությունը,
 • ձայնագրման միացման շեմի պարամետրերի ծրագրային անհատական կարգավորում` կապուղու ակտիվության ցուցանշմամբ,
 • ձայնագրությունների  որոնման և  վերարտադրման հնարավորություն առանց ձայնագրման ընդհատման,
 • ձայնագրությունների արխիվացում արտաքին  հիշող  սարքերի վրա:

Սարքը  կազմված  է.

 • 8-կանալային  անալոգաթվային փոխակերպիչից,  կցորդման  հանգույցից` իրականացված միասնական արտաքին բլոկով` կապուղիների միացումն ապահովող հարակցիչով  մեկ կողմից և  համակարգչի  USB պորտին միացման համար նախատեսված մալուխով մյուս կողմից,
 • ծրագրային ապահովումից: